Μπλόφα και τζόγος

Οι πολιτικές αλχημείες γίνονται για να καλύψουν πολιτικές ελλείψεις και αδυναμίες

Ενεργό ηφαίστειο

με το ενεργό ηφαίστειο του Κυπριακού, σε ενεργό ηφαίστειο εξελίσσεται και η ίδια η κοινωνία

Το δέντρο και το δάσος

Ο καθένας τραβάει το σκοινί για να κερδίσει περισσότερα όταν θα υποχρεωθεί να το αφήσει