Μετανάστευση και μόδα

Ακόμη και αν η μια πλευρά είναι περιθώριο και η άλλη «κουλτούρα», πάλι άκρα είναι