Παραλειπόμενα…

27000 άνεργοι και 67000 μικρομεσαίες δεν χαριεντίζονται με τις κοκορομαχίες στη Βουλή…