Το δέντρο και το δάσος

Ο καθένας τραβάει το σκοινί για να κερδίσει περισσότερα όταν θα υποχρεωθεί να το αφήσει