Πρόγραμμα «Διαφάνεια»

Η Μεγαλύτερη Τομή για τη Διαφάνεια και Λογοδοσία στο Κράτος

Έχω καταθέσει σήμερα στη Βουλή των Αντιπροσώπων πρόταση Νόμου για το Πρόγραμμα «Διαφάνεια». Μια νομοθετική πρωτοβουλία που προβλέπει την πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία του κράτους προς τον πολίτη, σε όλες του τις εκφάνσεις και επίπεδα, σε όλες τις πράξεις, διοικητικές και οικονομικές, στον δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Πρόκειται, ίσως, για τη μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη μεταρρυθμιστική τομή για να ανοίξει προς την κοινωνία η λειτουργία του δημοσίου. Το Πρόγραμμα «Διαφάνεια», στοχεύει:

Α.      Στην ενίσχυση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του πολίτη για απρόσκοπτη πρόσβαση στην πληροφόρηση,  συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή, βελτίωση της πολιτικής του ενημερότητας και πρόσβαση στην κοινωνία της πληροφορίας,

Β.      Στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας και της μέγιστης πρόσβασης προς τον πολίτη της κυβερνητικής πολιτικής και διοικητικής και οικονομικής δραστηριότητας,

Γ.       Στη διασφάλιση της διαφάνειας, της χρηστής δημόσιας διοίκησης και την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.

Η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία αποτελεί εκπλήρωση μιας κυρίαρχης προεκλογικής δέσμευσης που είχα αναλάβει πριν τις βουλευτικές εκλογές του 2016 και ένα έργο που ξεκίνησε από την ημέρα που μπήκα στη Βουλή. 

Με βάση την πρόταση Νόμου, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής  αναλαμβάνει την καθιέρωση και λειτουργία της κεντρικής διαδικτυακής πύλης www.diafaneia.gov.cy και εισάγεται η υποχρέωση ανάρτησης σε αυτή όλων των  πληροφοριών, αποφάσεων, διοικητικών πράξεων και πληρωμών, από όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και από όλα τα διοικητικά όργανα στη Δημοκρατία. Το Υπουργείο Οικονομικών καθορίζεται ως η Αρμόδια Εποπτική Αρχή.

Οι πρόνοιες του προγράμματος καλύπτουν, μεταξύ άλλων, ολόκληρη τη δημόσια υπηρεσία κάθε ανεξάρτητη υπηρεσία και αρχή για την οποία γίνεται πρόνοια στον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένων των Δημόσιων Πανεπιστημίων και Δημοσίων Σχολών Τριτοβάθμιάς  Εκπαίδευσης, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό δημοσίου δικαίου ή ημικρατικό οργανισμό, των οποίων ο προϋπολογισμός καλύπτεται τουλάχιστον κατά 50% από το κράτος.

Στην νομοθετική πρωτοβουλία προβλέπεται ότι κάθε πράξη, διοικητική ή οικονομική, εκτός από όσες δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αποκτά ισχύ μόνο εφόσον αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαφάνεια». Mε την ολοκλήρωση της ανάρτησης, η πράξη θα αποκτά έναν μοναδικό αριθμό Μητρώου Διαδικτυακής Ανάρτησης, ο οποίος αριθμός και θα αποτελεί την ταυτότητα κάθε αναρτημένης πράξης, θα την πιστοποιεί και θα την ακολουθεί εφεξής. Η μη ανάρτησή πράξης στο Πρόγραμμα Διαφάνεια θα συνεπάγεται και αδυναμία εκτέλεσής της.

Η αποκατάσταση της αξιοπιστίας των θεσμών που περνούν κρίση στη χώρα μας, δεν θα επιτευχθεί μέσω της αδιέξοδης γκρίνιας.

Ο πολίτης θα αισθανθεί εμπιστοσύνη ξανά προς την πολιτεία και το πολίτευμα μεσώ θεσμικών μεταρρυθμίσεων και πρωτοβουλιών όπως αυτή που εξασφαλίζει τη διαφάνεια στην πράξη, με ένα απόλυτα δημοκρατικό, ουσιαστικό, ενδελεχή και πρακτικό τρόπο.

Η σύγχρονη, ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, απαιτεί ένα κράτος με διαδικασίες και οικονομικές δοσοληψίες ανοικτές και προσβάσιμες προς τον πολίτη, για την ενημέρωση του και για να μπορεί να ασκεί το δημοκρατικό δικαίωμα της κριτικής.

Διαφάνεια σημαίνει δημοκρατία.

Η διαφάνεια φέρνει εμπιστοσύνη, λογοδοσία, πραγματική ελευθερία και το δικαίωμα στους ασκούντες με τον ορθό τρόπο την εξουσία να επικεντρωθούν χωρίς σκιές στην άσκηση της πραγματικής διακυβέρνησης προς όφελος της πατρίδας και του πολίτη.

Η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία αποτελεί εκπλήρωση μιας κυρίαρχης προεκλογικής δέσμευσης που είχα αναλάβει πριν τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές και ένα έργο που ξεκίνησε από την ημέρα που μπήκα στη Βουλή.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής για την κατ’ αρχή θετική προσέγγιση τους επί της αρχής της πρότασης αυτής.

Θέλω να ευχαριστήσω ακόμη όλους όσους εθελοντικά εργάστηκαν για τον καταρτισμό της.

Posted in Βουλή.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *